Her kiss was a kind of question he wanted to spend his life trying to find answer to

"En gång fanns det lika många avdankade prinsar i Rom som det fanns strykarkatter. En verklig pest.", sa han och smuttade på sin cappuchino. 
"Det rör mig inte i ryggen", sa hon. Friheten var en medfödd del av hennes innersta väsen och det fanns ingenting, inte ens den djupaste kärlek eller slumpmässig fakta om stan, som kunde ändra på det.
"Trodde bara att du skulle finna det intressant", sa han uppenbart förnärmad. 
"W/e"

 
Upp